เกี่ยวกับเรา BETFLIK โดย BETFLIK168.ONE
เกี่ยวกับเราและช่องทางการติดต่อ BETFLIK168.ONE

ข้อตกลงและเงื่อนไข BETFLIK168.ONE

ข้อตกลงและเงื่อนไข ต่อไปนี้ นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ BETFLIK168.ONE กรุณาอ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด เพื่อตัดปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่อาจแก้ไขได้โดยง่าย และหากว่า คุณได้ทำการยิมยอมสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ จะเท่ากับว่า คุณยอมรับหลักเกณฑ์ และกฎกติกาต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ของเราได้กำหนดเอาไว้โดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อตกลงและเงื่อนไขมีรายละเอียดดังนี้

1.การยอมรับข้อตกลง

การใช้บริการของเว็บไซต์ BETFLIK168.ONE จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ โปรดอ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้บริการต่อจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฏในขณะนั้น หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาเลิกใช้บริการของเราทันทีและออกจากเว็บไซต์

2.ข้อบังคับตามกฏหมาย

2.1 การใช้บริการของเราได้รับอนุญาตเฉพาะสำหรับบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี โดยการใช้บริการของเราคุณยืนยันว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีสิทธิ์ในการเข้ารับบริการตามกฎหมาย และเพื่อการยืนยันข้อมูลที่แท้จริง BETFLIK168.ONE มีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ ที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้ใช้งานได้ทุกเวลา 

2.2 หากตรวจพบว่า ผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทางเราสามารถระงับบัญชีหรือปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้าได้ทันที

3.การลงทะเบียน

คุณต้องทำการลงทะเบียนบัญชี เพื่อใช้บริการในบางส่วนของเรา ในกรณีนี้คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คุณต้องยินยอม และรับความรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูล ในการเข้าสู่ระบบของคุณ และห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณโดยเด็ดขาด

4.การใช้บริการ

4.1 คุณต้องใช้บริการของเราอย่างถูกต้อง ตามที่กฎหมายอนุญาต และใช้บริการนี้ เพื่อการพนัน และรับความบันเทิงเท่านั้น

4.2 การลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรานั้นเราจำเป็นต้องขอให้ลูกค้ายอมรับและเข้าใจเงื่อนไขต่อไปนี้

     4.2.1 คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเพื่อใช้บริการของเรา.

     4.2.2 คุณต้องเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้องและมีสิทธิ์ในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีของคุณเท่านั้น

     4.2.3 ท่านต้องยอมรับความรับผิดชอบในการสูญเสียเงินหากเกิดความเสี่ยงใด ๆ ในระหว่างการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา และท่านจะไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินหรือรายได้ใด ๆ ที่ท่านได้รับจากการเล่น

     4.2.4 ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดการให้บริการของเรา และไม่กระทำการใดที่อาจสร้างความเสียหายแก่เว็บไซต์ของเรา

5.การยกเลิกบริการ

BETFLIK168.ONE ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบริการของคุณในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขหรือกระทำการที่เป็นความผิดสูงสุด

6.นโยบายส่วนบุคคล

เรามีนโยบายส่วนบุคคลที่อธิบายถึงการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดอ่านและเข้าใจนโยบายนี้

6. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ในบางบริการพนันของ BETFLIK168.ONE อาจมีข้อตกลงและเงื่อนไข เพิ่มเติม คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนที่จะเข้าใช้บริการ